Mobilitat

Calen eines que ens permetin connectar persones i màquines per agilitzar els processos de negoci. Les TIC de mobilitat s’apliquen a moltes àrees empresarials: servei i suport al client, força de venda, automatització en la cadena de distribució, aplicacions al màrqueting i automatització de presa de dades de camp entre d’altres.

Aquestes noves tecnologies permeten a les empreses desenvolupar nous models de treball basats en la mobilitat: d’una banda el teletreball i la gestió remota, i de l’altra una centralització de la informació. El teletreball permet a les empreses realitzar tasques lluny del centre de producció o de serveis que fan servir tècniques modernes de telecomunicació i tractament de la informació. La gestió remota són els treballs que es poden fer des d'ubicacions no habituals però en les mateixes condicions.

Avantatges

 • Reducció de costos en comunicacions
 • Disponibilitat de comunicació: on i quan es vulgui
 • El teletreball comporta flexibilitat i un estalvi de temps, combustible i energia
 • Agilització de serveis tant a clients com a proveïdors
 • Millor suport
 • La informació més ràpida i s’agilitzen els processos empresarials
 • Descentralització de les eines ofimàtiques (com ara correu electrònic, bases de dades, gestors documentals, etc.)
 • Es poden incorporar noves metodologies de treball
 • Estalvi d’espai a les oficines
 • Incorporació de persones discapacitades al món laboral
 • Augmenta la qualitat de vida als treballadors
 • Cea noves oportunitats de negoci
 

facebook

S5 Box

Intranet