Manteniment i Infraestructures

Servei de manteniment integral

El manteniment i la ràpida resposta en la reparació dels sistemes TIC de l’empresa ja siguin a nivell de hardware com de software, son primordials, per la continuïtat de l’activitat económica.

Donada la complexitat dels sistemes i la interrelació entre ells, es important que  el manteniment dels equipaments sigui realitzat per un equip humà multidisciplinari.

 

Avantatges

  • Estalvi  en despeses  no controlades  conseqüència  d’incidències no previstes.
  • Resposta en  les diverses infraestructures (sistemes, software, xarxes, comunicacions, etc...)
  • Suport als  departaments informàtics  propis  de l’empresa.
  • Capacitat de resposta  en  una amplia zona geogràfica.
 

facebook

S5 Box

Intranet