Cloud Computing

Comunica les teves màquines

Gràcies a la facilitat d’accés a les comunicacions sense fil cada vegada apareixen més tractaments de dades automatitzats. Per exemple, l’enviament de lectures de comptadors, el posicionament de vehicles d’una flota o la recepció de dades meteorològiques d’un determinat indret. Les comunicacions M2M (màquina a màquina) fan referència a la comunicació de dades entre màquines gràcies a la telemàtica, que és la disciplina que engloba l’estudi, disseny, gestió i aplicació de les xarxes i serveis de comunicacions per al transport, emmagatzematge i processament de qualsevol tipus d’informació.

Des de fa un temps, l’evolució tecnològica i la disminució dels costos d’explotació han permès desenvolupar mecanismes de comunicacions, així l’M2M fa referència a les tecnologies que utilitzen les comunicacions per subministrar informació d’un ampli conjunt de dispositius. Les tecnologies M2M permeten incorporar molta informació profitosa per a l’empresa:

Informació d’estat: saber en quina situació es troba.

Diagnosi: saber si tot funciona correctament.

Escalabilitat: saber si s’ajusta l’oferta a la demanda.

Predictibilitat: saber com actuar.

Patrons de consum: saber com es consumeix o produeix.

Traçabilitat: saber quin camí s’ha seguit.

 

Avantatges

  • Estalvi de despeses en comparació amb la telefonia convencional, tant en l’àmbit de l’administració i el manteniment com en l’àmbit d’explotació.
  • S’unifiquen els sistemes de comunicació cap a una mateixa tecnologia de base (IP). Així es creen noves formes de col·laboració entre els empleats, o entre empleats i clients, en temps real i sense que importi la ubicació geogràfica.
  • Totes les formes de comunicació es poden estructurar al voltant del lloc de treball informàtic i el programari de productivitat i de gestió corresponents.
  • S’afavoreix el teletreball, la col·laboració en línia i els nous models empresarials de pimes com l’anomenada empresa en xarxa.
  • Es poden assolir comunicacions menys intrusives i que no destorbin. El control de presència permet saber si un usuari és al seu lloc de treball o no, si està ocupat, etc.
  • Es pot disposar de comunicacions sofisticades en temps real com la multiconferència multimèdia, la compartició d’aplicacions (per exemple, pissarres digitals conjuntes), etc.
 
microsoft voztelecom cisco avaya ebd hp ibm sage

facebook

S5 Box

Intranet